fbpx

Nạp tiền & Rút tiền

PU Prime cung cấp cho khách hàng nhiều cách nạp hoặc rút tiền linh hoạt và nhiều tùy chọn tiền tệ cơ bản.

 • Nạp tiền
 • Rút tiền
 • Phương pháp nạp tiền
  Tiền tệ
  Phí
  Số tiền tối thiểu
  Số tiền tối đa
  Thời gian xử lý
  Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa 2-5 ngày làm việc Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD 5,000 USD Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD 5,000 USD Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  BTC/USDT Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  CNY Phí 50 USD 50,000 CNY Trong vòng 30 phút Nạp tiền
  CNY Phí 50 USD 20,000 CNY Trong vòng 30 phút Nạp tiền
  USD/IND Phí 50 USD 25,000 USD/transaction
  75,000 USD/day
  Ngay lập tức Nạp tiền
  CAD Phí 50 USD 9,999 CAD Trong vòng 1 giờ Nạp tiền
  KRW Phí 50 USD 30,000,000 KRW Trong vòng 1 giờ Nạp tiền
  VND Phí 50 USD 300,000,000 VND Ngay lập tức Nạp tiền
  IND Phí 50 USD 100,000,000 IDR Ngay lập tức Nạp tiền
  MYR Phí 50 USD 50,000 MYR Ngay lập tức Nạp tiền
  PHP Phí 50 USD 100,000 PHP Ngay lập tức Nạp tiền
 • Phương pháp rút tiền
  Tiền tệ
  Phí
  Số tiền tối thiểu
  Thời gian xử lý
  Tất cả Phí 100 USD 2-5 ngày làm việc
  Tất cả Phí 100 Unit Trong vòng 24 giờ
  Tất cả Phí 100 Unit Trong vòng 24 giờ
  Tất cả 2% 100 Unit Trong vòng 24 giờ
  Tất cả 1% 100 Unit Trong vòng 24 giờ
  BTC/USDT Phí 100 Unit Trong vòng 24 giờ
  Tất cả Phí 100 USD Ngay lập tức
  CNY Phí 100 USD 1-3 Business days
  USD/IND 0.5% 100 USD Ngay lập tức
  CAD Phí 100 CAD 2-5 ngày làm việc
  KRW Phí 100 KRW Trong vòng 24 giờ
  VND Phí 100 VND 1-2 ngày làm việc
  IND Phí 100 IND 1-2 ngày làm việc
  MYR Phí 100 MYR Trong vòng 24 giờ
  PHP Phí 100 PHP 1-2 ngày làm việc

  Số tiền rút tối thiểu là 40 USD.
  * Neteller tính phí giao dịch 2% cho mỗi lần rút tiền (giới hạn ở mức $30).

Đăng ký sở thích của bạn

Điền vào biểu mẫu để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Người quản lý tài khoản PU Prime sẽ sớm liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc gặp với bạn. Đối với khách hàng hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng Trò chuyện Trực tiếp hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

*Bằng cách gửi biểu mẫu, bạn đồng ý nhận email hoặc tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Mọi giao dịch đều có rủi ro. Vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện của PU Prime và Tuyên bố rủi ro.
*Bằng cách gửi biểu mẫu, bạn đồng ý nhận email hoặc tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Mọi giao dịch đều có rủi ro. Vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện của PU Prime và Tuyên bố rủi ro.