Gửi tiền & rút tiền

Pacific Union cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều cách gửi tiền linh hoạt và nhiều tùy chọn tiền tệ cơ bản. Tiền của bạn sẽ được tách riêng trong tài khoản ủy thác tại Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB).

Phương thức ký gửi

BẮT ĐẦU CỦA BẠN
GIAO DỊCH CÁ NHÂN NGAY BÂY GIỜ