Tài khoản

Bạn có thể tìm thấy một loại tài khoản phù hợp tại Pacific Union cho dù bạn là người mới bắt đầu, người giao dịch có kinh nghiệm hoặc người quản lý tiền chuyên nghiệp.

Tìm hiểu Mua & Bán?Khám phá thêm tại Học viện giao dịch của chúng tôi

Bắt đầu

Tại sao chọn tài khoản Prime?

Tài khoản Prime do Pacific Union cung cấp cung cấp tốc độ thực hiện giao dịch cực nhanh và mức chênh lệch thấp nhất có thể có. Mức chênh lệch EUR / USD trung bình của chúng tôi là 0,0 pips.

Giá của chúng tôi được tạo ra bởi một nguồn cấp dữ liệu tổng hợp từ tối đa 22 nhà cung cấp thanh khoản khác nhau, có nghĩa là chúng tôi luôn có thể cung cấp giá tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi và giữ cho chênh lệch của chúng tôi chặt chẽ, đặc biệt là trong thời gian biến động cao như thông báo số liệu kinh tế lớn.

BẮT ĐẦU CỦA BẠN
GIAO DỊCH CÁ NHÂN NGAY BÂY GIỜ