Tài khoản

Bạn có thể tìm thấy một loại tài khoản phù hợp tại Pacific Union cho dù bạn là người mới bắt đầu, người giao dịch có kinh nghiệm hoặc người quản lý tiền chuyên nghiệp.

Tìm hiểu Mua & Bán?Khám phá thêm tại Học viện giao dịch của chúng tôi

Bắt đầu

Tại sao chọn tài khoản STD?

Tài khoản STD do Pacific Union cung cấp cung cấp tốc độ thực hiện giao dịch cực nhanh và mức chênh lệch thấp nhất có thể có. Mức chênh lệch EUR / USD trung bình của chúng tôi là 1.3 pips.

Tài khoản STD phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm. Tài khoản STD cung cấp cho bạn các điều kiện giao dịch tốt nhất và thực hiện xuất sắc, đồng thời cho phép bạn sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau.

BẮT ĐẦU CỦA BẠN
GIAO DỊCH CÁ NHÂN NGAY BÂY GIỜ