.comvn.puprime.com.com

Thực thi tốt nhất

Tìm hiểu cách để đạt được kết quả tốt nhất khi xử lý các lệnh và thực hiện các giao dịch của bạn.

Không thực hiện bàn giao dịch

Tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng Pacific Union đều được thực hiện mà không có sự can thiệp của bàn giao dịch, dẫn đến định giá cao hơn, kết quả nhanh hơn, độ thanh khoản lớn hơn và ít gặp sự cố.

Ngoài ra, Pacific Union còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mạng để giảm độ trễ đáng kể. Từ nền tảng vững chắc và thực hiện giao dịch nhanh như chớp cho đến chênh lệch giá thô và đòn bẩy linh hoạt trên các bộ sản phẩm, bạn có thể tin tưởng Pacific Union để giai dịch bất kỳ lúc nào bạn sẵn sàng nắm lấy cơ hội.

Client Terminal

Trung tâm máy chủ Pacific Union

Máy chủ của Pacific Union được đặt tại trung tâm dữ liệu Equinix ở New York, nơi các lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Các trung tâm dữ liệu của Equinix được biết đến trên toàn cầu với cơ sở hạ tầng an toàn và đáng tin cậy.

Pacific Union bằng con số

Trượt giá

Trượt giá là thuật ngữ chỉ khi giá mà lệnh của bạn được thực hiện không khớp với giá được yêu cầu. Độ trượt khi dừng có giá trị âm đối với khách hàng. Sự trượt giá trong giới hạn có giá trị tích cực cho khách hàng. Do đó, so sánh tỷ lệ trượt giá khi dừng và giới hạn sẽ là một thước đo quan trọng khi so sánh các nhà môi giới, Pacific Union cung cấp cho bạn mức trượt dừng thấp hơn và mức trượt giới hạn cao hơn.

Báo giá

Báo giá là những yêu cầu lặp đi lặp lại của một nhà môi giới để xác nhận việc thực hiện lệnh theo giá mới. Một nhà giao dịch thường mở một lệnh dưới mức giá đã định, nhưng thị trường biến động và giá thay đổi nhanh chóng. Do sự chậm trễ trong quá trình xử lý lệnh hoặc biến động giá mạnh, một nhà môi giới không thể mở / đóng một giao dịch theo giá của lệnh và gửi một yêu cầu khác - yêu cầu bằng một mức giá mới - để xác nhận của nhà giao dịch. Trong trường hợp giá mới không thỏa mãn đối với nhà giao dịch, anh ta có thể hủy giao dịch này. Điều đó có nghĩa là các báo giá yêu cầu là cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng các quy tắc thực hiện đơn đặt hàng theo mức giá chính xác trong chế độ thực hiện Không bàn giao dịch của Pacific Union.