Giải quyết tranh chấp

Pacific Union cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Chúng tôi coi các nhận xét, đề xuất và mối quan tâm của khách hàng là quan trọng hàng đầu.

Giải quyết tranh chấp

Nếu bạn muốn khiếu nại, chúng tôi yêu cầu bạn làm theo quy trình được nêu dưới đây. Điều này sẽ giúp chúng tôi giải quyết khiếu nại theo cách hiệu quả nhất có thể để lấy lại niềm tin của bạn.

  • Thứ nhất, thu thập tất cả các tài liệu hỗ trợ liên quan đến khiếu nại của bạn, suy nghĩ về các câu hỏi bạn muốn được trả lời và quyết định những gì bạn muốn chúng tôi làm.
  • Tiếp theo, liên hệ trực tiếp với người quản lý tài khoản của bạn. Hãy nhớ rằng, nếu sự cố đang xảy ra, một cuộc gọi vào thời gian sớm nhất có thể sẽ cho phép chúng tôi giải quyết khiếu nại của bạn ngay lập tức. Nếu người quản lý tài khoản của bạn không thể giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bạn, vui lòng yêu cầu họ chuyển đơn khiếu nại đến người quản lý của họ. Nếu khiếu nại của bạn là về người quản lý tài khoản của bạn, vui lòng yêu cầu nói chuyện với Bộ phận Tiếp nhận phản ánh của chúng tôi.

Nếu khiếu nại của bạn không thể được giải quyết, bạn có thể chuyển vấn đề này đến Bộ phận Tiếp nhận phản ánh của chúng tôi. Họ sẽ xem xét khiếu nại của bạn và liên hệ trực tiếp với bạn.

Bấm vào đây để tải xuống Mẫu Khiếu nại của Khách hàng.. Sau khi điền các thông tin liên quan, bạn có thể gửi Biểu mẫu Khiếu nại của Khách hàng đến Bộ phận Tiếp nhận phản ánh của chúng tôi qua email: [email protected].

Chúng tôi mong muốn giải quyết các vấn đề trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, một số khiếu nại phức tạp hơn và có thể mất nhiều thời gian hơn để giải quyết. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tiến trình thực hiện.

  • Please add a Form!

  • Drop files here or
    Accepted file types: doc, docx, xls, xlsx, Max. file size: 50 MB, Max. files: 2.
    • Send to:[email protected]