Bảo vệ quỹ

Khi bạn gửi tiền vào tài khoản Pacific Union với tư cách là khách hàng bán lẻ, nó sẽ được bảo vệ theo một số cách.

Bảo vệ quỹ khách hàng bán lẻ

Tiền của bạn được giữ trong một tài khoản khách hàng riêng biệt được quy định

Tiền của bạn không bao giờ được hợp nhất với tiền của Pacific Union

Tiền của bạn được rào chắn và bảo vệ khỏi các chủ nợ trong trường hợp Pacific Union thanh lý

Pacific Union không sử dụng tiền của bạn cho các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả các giao dịch bảo hiểm rủi ro với các đối tác khác

Pacific Union làm gì với tiền của tôi?

Không giống như các ngân hàng, các công ty đầu tư như Pacific Union được yêu cầu tách biệt tiền và tài sản của khách hàng khỏi nguồn vốn của công ty. Điều này có nghĩa là chúng tôi không được phép sử dụng chúng trong các hoạt động kinh doanh của mình. Tiền và tài sản của khách hàng hoàn toàn được rào chắn và bảo vệ trong trường hợp không may Pacific Union bị vỡ nợ.

Pacific Union được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Seychelles. Có những yêu cầu quy định nghiêm ngặt chi phối chính xác những gì chúng ta có thể làm và cách chúng ta phải làm điều đó.

Điều gì xảy ra với số tiền tôi gửi vào Pacific Union?

Tiền của bạn được giữ trong các tài khoản khách hàng riêng biệt theo thỏa thuận của người được ủy thác. Điều này đảm bảo rằng tiền vẫn là của bạn chứ không phải của Pacific Union. Điều đó cũng có nghĩa là nó có thể dễ dàng được xác định là tiền của khách hàng, vì vậy Pacific Union và các chủ nợ không có bất kỳ khoản phí, nghĩa vụ bồi thường nào hoặc quyền bù trừ hoặc giữ lại số tiền đó.

Chúng tôi có các tài khoản ngân hàng riêng biệt tại ngân hàng cấp AA-Commonwealth Bank of Australia hoặc Westpac Banking Corporation. Chúng tôi cố ý đảm bảo rằng tiền của khách hàng được phân chia giữa các ngân hàng khác nhau.

Điều gì xảy ra với tiền của tôi nếu Pacific Union bị thanh lý?

Vì tất cả các khoản tiền gửi đến với chúng tôi đều được đảm bảo tín nhiệm cho bạn trong một tài khoản tách biệt được quản lý, nên trong những trường hợp như vậy, những khoản tiền gửi đó sẽ được bảo vệ bởi các biện pháp hợp pháp dành cho việc ủy thác tiền.