Cảnh báo rủi ro

Giao dịch các sản phẩm và dịch vụ của Pacific Union, ngay cả khi làm theo Khuyến nghị, cũng có thể dẫn đến thua lỗ và lợi nhuận. Rủi ro giao dịch được tăng lên nhờ đòn bẩy - khoản lỗ có thể vượt quá số tiền nạp của bạn. Mức margin call có thể được xảy ra nhanh hoặc thường xuyên, đặc biệt là trong thời gian có độ biến động cao và nếu bạn không thể đáp ứng được, các vị thế của bạn có thể bị đóng và mọi khoản thua lỗ sẽ do bạn gánh chịu. Giá trị có thể dao động đáng kể trong thời điểm biến động cao hoặc thị trường / kinh tế không chắc chắn; những biến động như vậy thậm chí còn đáng kể hơn nếu các vị thế của bạn được sử dụng đòn bẩy và cũng có thể ảnh hưởng xấu đến vị thế của bạn. Chỉ giao dịch sau khi bạn đã hiểu và chấp nhận rủi ro. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch các sản phẩm có đòn bẩy có phù hợp với mình hay không dựa trên hoàn cảnh tài chính của bạn và tìm kiếm sự tư vấn tài chính độc lập.

Giao dịch ký quỹ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư

Mọi vấn đề, nếu có, trong bản công bố các rủi ro về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không được và không được hiểu là một sự tiết lộ toàn diện cũng như mô tả đầy đủ về tất cả các rủi ro về sản phẩm hoặc dịch vụ đó và Pacific Union đặc biệt khuyến khích bất kỳ người nhận nào đang cân nhắc đầu tư các sản phẩm và dịch vụ nên xem xét và tham khảo ý kiến của các cố vấn tài chính phù hợp trước khi kết thúc bất kỳ khoản đầu tư hoặc giao dịch nào.

Không có khuyến nghị

Pacific Union trong bất kỳ ấn phẩm nào của mình không tính đến bất kỳ mục tiêu đầu tư cụ thể nào của người nhận, mục tiêu đầu tư đặc biệt, tình hình tài chính cũng như các nhu cầu và đòi hỏi cụ thể. Do đó, tất cả các ấn phẩm của Pacific Union, trừ khi có quy định cụ thể khác, chỉ dành cho mục đích thông tin và / hoặc tiếp thị và không được hiểu là:

  • Tư vấn kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, pháp lý, quy định, thuế hoặc kế toán,
  • Một đề xuất hoặc ý tưởng giao dịch, hoặc
  • Bất kỳ hình thức khuyến nghị nào khác để đầu tư hoặc thoái vốn theo một cách thức cụ thể

(gọi chung là "Khuyến nghị").
Pacific Union sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên một Khuyến nghị.

Không đại diện, không bảo hành

Pacific Union nỗ lực để có được thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, tất cả các ấn phẩm được cung cấp trên cơ sở "tham khảo" mà không có đại diện hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào (không rõ ràng hay ngụ ý). Pacific Union từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ ấn phẩm nào không đầy đủ, chính xác, phù hợp và liên quan đến người nhận. Cụ thể, Pacific Union từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người đăng ký, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối tác nào và những người nhận khác đối với:

  • Tính chính xác của bất kỳ báo giá thị trường nào,
  • Bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, sai sót, gián đoạn hoặc thiếu sót nào trong việc cung cấp báo giá thị trường và
  • Bất kỳ sự ngừng cung cấp thông tin thị trường nào.

Các ấn phẩm của Pacific Union không được cập nhật sau khi phát hành và có thể do hoàn cảnh thay đổi, trở nên không chính xác và có thể gây hiểu nhầm sau một khoảng thời gian, có thể thay đổi từ giây và phút đến ngày, tuần và tháng tùy thuộc vào Thông tin. Pacific Union không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nhận nào đối với một ấn phẩm đã lỗi thời.
Nếu một Ấn phẩm trở nên lỗi thời, Pacific Union sẽ không có nghĩa vụ;

  • Cập nhật ấn phẩm,
  • Thông báo cho người nhận về ấn phẩm, hoặc
  • Thực hiện bất kỳ hành động nào khác.

Bất kỳ ấn phẩm nào cũng có thể là của cá nhân tác giả và không phản ánh quan điểm của Pacific Union. Pacific Union có toàn quyền quyết định rút lại hoặc sửa đổi bất kỳ ấn phẩm hoặc Thông tin nào được cung cấp bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo (trước hoặc sau).

Rủi ro giao dịch trên Internet

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối Internet. Vì Pacific Union không kiểm soát công suất tín hiệu, tiếp nhận hoặc định tuyến qua Internet, cấu hình của thiết bị của bạn hoặc độ tin cậy của kết nối, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về lỗi kết nối, thay đổi hoặc sự chậm trễ khi giao dịch qua Internet. Pacific Union sử dụng các hệ thống dự phòng và các kế hoạch dự phòng để giảm thiểu khả năng hệ thống bị lỗi và có thể giao dịch qua điện thoại.

Sử dụng trang web

Mọi việc sử dụng trang web của Pacific Union đều phải tuân theo “Điều khoản và điều kiện về trang web” của Pacific Union, được sửa đổi theo thời gian, sẽ được hiểu là cấu thành một phần của tuyên bố từ chối trách nhiệm.
Pacific Union sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh từ quyền truy cập của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc không thể truy cập bất kỳ trang web nào của Pacific Union. Giới hạn này bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị máy tính và hệ thống máy tính do vi rút, phần mềm độc hại và bất kỳ mã máy tính có hại nào khác gây ra.
Tư vấn trên trang web của Pacific Union không cấu thành một mối quan hệ khách hàng và Pacific Union và sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do kết quả của việc cá nhân hoặc tổ chức đó tư vấn trên một trang web của Pacific Union.