Nội dung hoạt động

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, khoản tiền gửi mới (ngoại trừ chuyển khoản nội bộ) và khối lượng giao dịch mới do khách hàng tạo ra đạt mức tiêu chuẩn. Khi hoạt động kết thúc, khách hàng có thể đăng ký nhận quà tương ứng. Mỗi người chỉ có thể đăng ký nhận quà một lần.

Khách hàng mới và khách hàng
hiện tại có thể tham gia

Số tiền gửi  $3000
Khối lượng giao dịch  40

Chiến thắng Beats Flex

All-Day Wireless Earphones

Số tiền gửi  $6000
Khối lượng giao dịch  60

Chiến thắng HomePod mini

Số tiền gửi  $10000
Khối lượng giao dịch  100

Chiến thắng AirPods

Số tiền gửi  $20000
Khối lượng giao dịch  200

Chiến thắng Apple Watch SE

44mm GPS+Cellular Gold Aluminum Case with Solo Loop

Số tiền gửi  $30000
Khối lượng giao dịch  350

Chiến thắng AirPods Max

Số tiền gửi  $50000
Khối lượng giao dịch  450

Chiến thắng iPad Air

256GB WIFI

Số tiền gửi  $80000
Khối lượng giao dịch  550

Chiến thắng iPhone12

256GB

Số tiền gửi  $100000
Khối lượng giao dịch  800

Chiến thắng iPhone12 Pro Max

512GB

Số tiền gửi  $200000
Khối lượng giao dịch  1500

Chiến thắng MacBook Pro

16-inch 2.3GHz 8-core processor 1TB storage

Số tiền gửi  $300000
Khối lượng giao dịch  2500

Chiến thắng iMac Pro

3.0 GHz 10-core Intel Xeon W processor, 32GB of 2666MHz ECC memory, configurable up to 256GB, 1TB of SSD storage

 • Tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại đều có thể tham gia.
 • Nếu có nhiều tài khoản giao dịch cùng một tên khách hàng, hệ thống sẽ tự động hợp nhất thống kê, dựa theo tên khách hàng trên CMND.
 • Mỗi lot là một lot tiêu chuẩn.
 • Tài khoản tham gia: tài khoản Standard, tài khoản Prime.
 • Số lượng lot giao dịch dựa trên máy chủ MT4 bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021, thống kê khối lượng đặt hàng cho các lệnh mở và đóng mới.
 • Các sản phẩm tham gia là: Forex, XAUUSD, XAGUSD, USOUSD, UKOUSD và CL-OIL.
 • Mỗi khách hàng chỉ được tham gia đổi thưởng một lần.
 • Nếu không thể mua được quà vì những yếu tố bất khả kháng như sản phẩm sắp hết kệ hoặc hết hàng, khách hàng có thể áp dụng hình thức nhận tiền mặt (bằng giá thị trường).
 • Các giao dịch giữ dưới 5 phút sẽ không được tính là lot hợp lệ để tham gia chương trình.
 • Lạm dụng, gian lận, thao túng và chuyên đăng quảng cáo sẽ hủy bỏ tư cách tham gia chương trình.
 • Hoạt động này không được chia sẻ với các hoạt động khác.
 • Pacific Union có quyền sửa đổi, đình chỉ, chấm dứt hoạt động này và mọi quy tắc và điều khoản liên quan vào bất kỳ lúc nào, cũng như quyền giải thích cuối cùng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.