Đưa 100 đô la. Nhận $150.

Cho một ít, nhận nhiều! Nếu bạn thích giao dịch với Pacific Union, tại sao không giới thiệu bạn bè của mình và kiếm 150 đô la tiền thưởng cho + 100 đô la cho bạn bè của bạn khi những người được giới thiệu của bạn mở tài khoản trực tiếp, nạp tiền vào tài khoản đó với số tiền tối thiểu là 500 đô la và bắt đầu giao dịch trực tiếp với chúng tôi. Sử dụng liên kết giới thiệu được cá nhân hóa của bạn để quảng bá về Pacific Union thông qua Facebook, Twitter, email hoặc thậm chí trong blog và khi bạn bè của bạn nạp tiền vào tài khoản của họ và bắt đầu giao dịch, bạn sẽ nhận được tiền thưởng của mình. Nó minh bạch và đơn giản, vì vậy hãy bắt đầu kiếm tiền thưởng ngay hôm nay.

Làm thế nào nó hoạt động

Bạn càng mời nhiều bạn bè, bạn càng kiếm được nhiều tiền.

 • STEP 01
  Đăng ký hoặc Đăng nhập vào tài khoản Pacific Union của bạn và nhận liên kết giới thiệu của bạn.
 • STEP 02
  Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với bạn bè của bạn.
 • STEP 03
  Kiếm 150 đô la cho bạn và 100 đô la cho sự giới thiệu của bạn sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Quản lý giới thiệu của bạn trong Cổng thông tin khách hàng của bạn

 • Nhận URL giới thiệu duy nhất của bạn
 • Theo dõi trạng thái của các giới thiệu đang chờ xử lý
 • Xem bạn đã kiếm được bao nhiêu cho đến nay
 • Kiểm tra lịch sử giới thiệu của bạn

Xem toàn bộ Điều khoản và Điều kiện

Mở một tài khoản trực tiếp mới và giới
thiệu bạn bè ngay hôm nay