get_header(); ?>

Máy tính giao dịch

Giúp bạn tiết kiệm thời gian quý giá bằng cách tập trung vào các quyết định giao dịch thay vì tính toán dài hạn.

  • Máy tính giá trị Pip
  • Máy tính Fibonacci
  • Máy tính điểm xoay vòng
  • Máy tính lãi & lỗ

Công cụ tính toán giá trị Pip sẽ giúp bạn tính toán giá trị của một pip bằng đơn vị tiền tệ bạn muốn giao dịch. Thông tin này rất quan trọng trong việc xác định xem một giao dịch có đáng để chịu rủi ro hay không và quản lý rủi ro đó một cách thích hợp.

Máy tính này sẽ giúp tính toán các mức thoái lui Fibonacci và phần mở rộng dựa trên điểm giá. Đây là một công cụ phổ biến giữa các nhà giao dịch để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và đặt lệnh cắt lỗ hoặc giá mục tiêu. Nói một cách đơn giản, Fibonacci chủ yếu được sử dụng để đo lường mức độ mà một thị trường đã rút lại động thái chính của nó.

Máy tính điểm trục được sử dụng hầu hết khi giao dịch hàng hóa và cổ phiếu. Nó dựa trên giá Cao, Thấp và Giá đóng cửa của các phiên trước đó. Bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch cho các điểm hỗ trợ và kháng cự của mình cho các phiên hiện tại hoặc sắp tới. Các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ này để lập kế hoạch cho các điểm vào và ra của họ cho cả chốt lời và cắt lỗ

Máy tính lãi và lỗ được sử dụng để xác định mức giá bạn nên sử dụng cho các lệnh Chốt lời / Cắt lỗ, bao nhiêu pips trong mỗi lệnh và giá trị của mỗi pip. Để sử dụng máy tính của chúng tôi, hãy chọn cặp tiền tệ bạn đang giao dịch, nhập đơn vị tiền tệ tài khoản, kích thước vị thế và giá mở cửa. Chọn dài hoặc ngắn cho giao dịch của bạn, và sau đó nhập số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm trước khi giao dịch này đóng.