Nền tảng

"WebTrader cung cấp các khả năng thực hiện đơn hàng cực nhanh một cách dễ dàng và thuận tiện để trở thành một nền tảng dựa trên web mà tất cả dữ liệu được mã hóa an toàn.
WebTrader là một nền tảng giao dịch dựa trên web thân thiện với người dùng cho phép bạn tận hưởng giao dịch trong môi trường giao dịch mà không có bàn giao dịch nào được cung cấp bởi Pacific Union từ bất cứ nơi nào trên thế giới. "

Tìm hiểu Mua & Bán?Khám phá thêm tại Học viện giao dịch của chúng tôi

Bắt đầu

WebTrader

Bạn có thể truy cập tài khoản giao dịch của bạn thông qua trang web.

Truy cập vào WebTrader

Chưa có tài khoản trực tiếp?
Mở tài khoản trực tiếp trong vòng 2 phút để bắt đầu giao dịch ngay lập tức

BẮT ĐẦU CỦA BẠN
GIAO DỊCH CÁ NHÂN NGAY BÂY GIỜ