Loại Tài khoản

Chọn các điều kiện tốt nhất phù hợp với nhu cầu giao dịch cụ thể của bạn. Pacific Union cung cấp một số tài khoản với các điều kiện giao dịch khác nhau, được thiết kế để phù hợp với hồ sơ của bạn.

Tìm loại phù hợp nhất với bạn

Tất cả các loại tài khoản của chúng tôi đều cung cấp mức chênh lệch cạnh tranh, phân tích thị trường của các chuyên gia và tài liệu giáo dục miễn phí. Bạn có thể giao dịch hơn 200 thị trường tài chính với chúng tôi. Các điều kiện như chênh lệch và phí thay đổi tùy thuộc vào tài khoản của bạn.

Chọn tài khoản tốt nhất với bạn

Kiểm tra bảng so sánh tài khoản của chúng tôi để so sánh tất cả các tính năng và điều kiện.