So sánh MT5 với MT4

Khám phá tất cả các tính năng mới cùng với sự khác biệt chính giữa MetaTrader 5 mới và các nền tảng giao dịch MetaTrader 4 trước đó.